Tyttöjen sukuelinten silpominen http://vesahack.puheenvuoro.uusisuomi.fi/taxonomy/term/170684/all Sun, 24 Sep 2017 22:02:36 +0300 fi Naisten ympärileikkaus – tarpeeton, haitallinen, vaarallinen ja väärin http://abdirahimhussein.puheenvuoro.uusisuomi.fi/243387-naisten-ymparileikkaus-tarpeeton-haitallinen-vaarallinen-ja-vaarin <p>Kulunut viikonloppuni alkoi kiireisissä merkeissä, sillä <a href="http://www.iltalehti.fi/kotimaa/201709222200411449_u0.shtml"><u>Iltalehti pyysi minua tuoreeltaan kommentoimaan</u></a> <a href="https://www.facebook.com/fenixry/"><u>Fenix Helsinki ry:n</u></a> perjantaina julkaistua selvitystä naisten ympärileikkauksesta Suomessa. Aihe on henkilökohtaisuutensa vuoksi sellainen, että se herättää (ansaitusti) voimakkaita tunteita kenessä tahansa.</p> <p>Vaikka en täysin ymmärtänyt Iltalehden uutisoinnissaan&nbsp; tyylikseen valitsemaa sensaatiohakuista sormella osoittelua (kuten <a href="https://www.facebook.com/abdirahim.hussein/posts/10214602622643139"><u>Facebookissa julkaisemassa vastineessanikin</u></a> kerroin), kävi näkemykseni tuota barbaarista toimenpidettä kohtaan artikkelista käsittääkseni täysin selväksi. Se on väärin, eikä perusteltavissa uskonnollisilla, kuttuurillisilla, terveydellisillä tai millään muillakaan tekijöillä. Kyseessä on naisen kehon koskemattomuutta ja itsemääräämisoikeutta julmasti loukkaava teko ja laajan levinnäisyytensä vuoksi yksi vakavimmista naisiin tällä hetkellä maailmassa kohdistuvista ihmisoikeusrikkomuksista. Itsekin yhtä minut pikkurillinsä ympärille kiertänyttä prinsessaa kasvattavana isänä en osaa kuvitellakaan, miltä tuntuisi, jos tytärtäni satutettaisiin noin.</p> <p>Jo sen kutsuminen &rdquo;ympärileikkaukseksi&rdquo; on loukkaus itse teon vakavuutta kohtaan. Tässä on kyse brutaalista silpomisesta. Sillä ei ole mitään tekemistä poikien ympärileikkauksen kaltaisen toimenpiteen kanssa ja siitä puhuminen samalla termillä hämärtää sitä, mitä se oikeasti on: naisiin kohdistuvaa julmaa ja ennenkaikkea<em> täysin tarpeetonta väkivaltaa. </em></p> <p>Kerroin haastattelussa avoimesti omista kokemuksistani: mm.&nbsp; siitä, että kuten Fenix Helsingin julkaisussakin mainitut Ihmisoikeusliiton selvitykset ja somalialaistaustaisen lääkärin Mulki Mölsän Suomessa&nbsp; aiheesta tekemä tutkimus osoittavat, ovat asenteet Suomenkin somaliyhteisössä kuluneiden vuosikymmenten aikana muuttuneet radikaalisti. Meitä kasvaa maassa jo kolmas sukupolvi ja sukupolvi sukupolvelta asiaa on tuotu esiin yhä rohkeammin. Joka kerta, kun olen kuullut puhuttavan ilmiöstä, on suhtautuminen siihen ollut nimenomaan kielteistä.</p> <p>Iltalehden toimittaja Mika Koskinen oli tosin ovelasti jättänyt lopullisesta jutusta pois viittaukseni noihin tutkimuksiin ja esitti asian niin, että &rdquo;Husseinin mukaan asenteet ovat muuttuneet&rdquo;; luoden näin lukijalle kuvan siitä, että minä ihan mutu-fiiliksellä heittelen huvikseni keskusteluun omia, mihinkään faktoihin perustumattomia näkemyksiä.</p> <p>Ehkä tämä oli osaltaan vääristänyt sitä, miten <a href="http://www.iltalehti.fi/kotimaa/201709242200414268_u0.shtml"><u>Fenix Helsingin puheenjohtaja Ujuni Ahmed oli sanomiseni tulkinnut</u></a>? Tai ehkä kyse oli juuri siitä, minkä heti tuossa blogin alussakin mainitsin: kyseessä on herkkä asia, joka herättää sen verran vahvoja tunnereaktioita, että niiden keskellä saattaa olla vaikeakin rauhoittua kuuntelemaan sitä, mitä toinen yrittää sanoa?</p> <p>Väärin hänen tulkintansa joka tapauksessa oli. Minä eikä kukaan muukaan <em>varmasti</em> pyri vähättelemään ilmiön vakavuutta tai sen kokeneiden uhrien (ja uhreja he nimenomaan ovat) tuskaa ja häpeää. Päinvastoin &ndash; minähän olen nimenomaan kampanjoinut sen puolesta, että tähän saakka hiljaa olleet isätkin saataisiin näkyvämmin vastustamaan tuota täysin vältettävissä olevaa tragediaa.</p> <p>Samoihin lähteisiin tukeudun oman yhteisön tuntemukseni lisäksi myös sanoessani, ettei Suomessa ole (onneksi) tullut ilmi ainoatakaan Suomessa suoritettua silpomista. (muihin yhteisöihinhän en tietenkään voi kantaa ottakaaan). Totuudenmukaisesti myös kerroin, etten (onneksi) ole kuullut ainoastakaan tapauksesta, jossa tyttö olisi viety esim. vanhempien lähtömaahan leikattavaksi. Onneksi, sillä yksikin tällainen tapaus olisi liikaa.</p> <p>Nimenomaan jutussa haastatellun puheenjohtajan oman järjestön julkaisema selvitys myöntää, että tähän saakka on ulkomailla tapahtuneista leikkauksista ollut vain epäilyksiä ja että tämä on ensimmäinen kerta, kun sen läpikäyneitä tyttöjä on saatu edes haastateltavaksi. Tätäkin vasten hänen syytöksensä siitä, että &rdquo;näitä asioita tietoisesti vähäteltäisiin tai että ongelman olemassaolo kiellettäisiin&rdquo; tuntuvat oudoilta. Oli ihminen vaikutusvaltainen tai ei, miten hän voi &rdquo;selkeästi sanoa asian tapahtuneen&rdquo; jos tällaisesta ei ole tähän saakka ollut tietoa?</p> <p>Valitettavia kyseisen puheenjohtajan näkemykset ovat myös siksi, että minun mielestäni koko ilmiö on sen verran vakava, että ansaitsisi nousta keskusteluun aivan muuten kuin siten, että se typistyy julkisuudessa kahden saman yhteisön jäsenen väliseksi väärinymmärrysten selvittelyksi. Etenkin, jos molemmat ovat asian suhteen vielä samalla puolella ja yksiselitteisesti tuomitsevat koko toimenpiteen!</p> <p>Vakavasti ongelma on otettavakin. Sormella osoittelu yhteisön ulkopuolelta tai sen sisällä ei siihen kuitenkaan ole ratkaisu. Yhtä selvää on, että ongelman perinpohjaiseen kitkemiseen vaadittaan monen tahon yhteistyötä. Yhteisöjen itsensä lisäksi on niin kotouttamistoimenpiteistä vastaavilla viranomaisilla, kansalaisjärjestösektorilla, terveydenhuollon edustajilla kuin virkavallalla tässä roolinsa.</p> <p>Minkään kulttuurisensitivismin varjolla on turha tehdä asian suhteen myönnytyksiä, joihin <a href="http://ohohupsis.puheenvuoro.uusisuomi.fi/243247-silvotut-suomalaistytot"><u>Helena Eronen olisi blogissaan valmis</u></a>. Hän ehdottaa, että muiden keinojen epäonnistuessa &rdquo;tarjottaisiin ympärileikkauksia nukutuksessa julkisen terveydenhuollon piirissä&rdquo;. Tämä on pahinta mitä voisimme tehdä: että sallimme sen, että maahanmme syntyy omaa, muusta väestöstä poikkeavaa laintulkintaa noudattava rinnakkaisyhteiskunta. Lain on oltava kaikille sama ja tämän suhteen on oltava nollatoleranssi.</p> <p>Suomen lainsäädäntö ei ole erikseen kriminalisoinut naisten ympärileikkausta, vaan viranomaisten mukaan sitä käsitellään pahoinpitelyn tunnusmerkistön kautta. Näen tämän ongelmallisena jo sen vuoksi, että siinä missä pahoinpitelyistä pääsääntöisesti toivutaan ilman pysyviä fyysisiä vaurioita, ei asia ole <em>koskaan</em> näin naisten silpomisen kohdalla. Toimenpide on peruuttamaton ja siitä aiheutuvat&nbsp; fyysiset haitat elinikäisiä. En siis näe mitään syytä sille, miksi toimenpidettä ei voisi erikseen nostaa rikoslakiin. Asiassa määrättävän rangaistuksen tulisi myös olla niin vakava, että jopa maasta karkoitus olisi mielestäni tähän syyllistyneiden vanhempien/ perheenjäsenten kohdalla perusteltua.</p> <p>Jokaisesta asiasta löytyvän lähteen mukaan Suomessa ei ole ketään koskaan saatettu rikosoikeudelliseen vastuuseen silpomisen suorittamisesta tai osallisuudesta siihen. En tiedä, osaako kukaan kertoa, johtuuko tämä siitä, ettei poliisille ole tehty asiasta ilmoituksia vai siitä, etteivät ne ole johtaneet mihinkään toimenpiteisiin?</p> <p>Suomen lainsäädännön&nbsp;kaikille takaama kehollinen itsemääräämisoikeus ja koskemattomuuden suoja ovat asioita, jotka täytyy tehdä selviksi kotoutumisohjelmaan kuuluvan yhteiskuntatietouden opetuksen puitteissa niin, että Suomen lain kanta tulee joka ikiselle kotouttamistoimenpiteiden alaiselle henkilölle selväksi, samoin kuin se, etteivät heidän mahdollisesti seuraamat uskonnolliset tulkinnatkaan vapauta heitä vastuusta. <em>Suomessa jokaisen velvollisuus on seurata maan lainsäädäntöä, eikä tästä tingitä uskonnollisin perustein kenenkään kohdalla. </em></p> <p>Niin Fenix Helsingin raportti kuin aikaisemmat asiaa tutkineet selvitykset ovat todenneet, että nykyään terveydenhuollon piirissä toimivilla on materiaalia ja koulutusta ilmiöstä. Samaiset lähteet kuitenkin myös osoittavat, ettei heillä kutenkaan ole joko riittävää osaamista tai rohkeutta puuttua asiaan sen havaitessaan. Tässäkin on aikaansaatava muutos. Heillä on oltava edellytykset ottaa asia puheeksi ja tuoda esiin tietoa siitä, ettei toimenpiteellä ole mitään terveydellisiä ansioita &ndash; päinvastoin. Jos ongelma on tähän saakka pysynyt piilossa, olisiko paikallaan kenties myös miettiä, pitäisikö tietyn ikäluokan koululaisille järjestää terveydentarkastus, jossa asiaa olisi mahdollisuus kontrolloida ja jolloin myös asianosaiset saataisiin varmemmin vastuuseen? Tämä myös siirtäisi vastuun ilmoittamisesta ja mahdollisesta vanhempiaan vastaan nousemisesta pois itse uhreilta, ja jatkaisi johdonmukaisesti sitä linjaa, että kyseessä on vakava rikos, eikä asianomistajasellainen.</p> <p>Samoin meillä niissä yhteisöissä, joissa tiedetään ongelmaa esiintyvän/ esiintyneen on asiassa suuri rooli ja vastuu. Meidän on pidettävä huoli siitä, ettei kenellekään <em>vahingossakaan </em>synny tai<em> </em>jää sellaista käsitystä, että kyseessä olisi uskonnon tai kulttuurin oikeuttama teko, jota Suomessa oltaisiin valmiita katsomaan sormien läpi. Rasismikorttia on tässä kohtaa nimittäin ihan turha vetää esiin.</p> <p>Lähtömaidemme kulttuureissa <em>on </em>piirteitä, jotka ovat osaltaan tehneet maista sellaisia, että jouduimme niistä pakenemaan. Kukaan ei edellytä meidän luopuvan juuristamme ja kulttuuristamme kokonaan, mutta meidän on kyettävä myöntämään, että niissä on asioita, jotka eivät yksinkertaisesti ole yhteensoviteltavissa uuden kotimaamme lainsäädännön kanssa. Tämä on <em>ehdottomasti</em> yksi niistä.</p> <p>Meillä on velvollisuus puhua. Hiljaisuus on liian helppo tulkita hyväksynnäksi. Nimenomaan hiljaisuus synnyttää asiaan liitettyä häpeää, joka puolestaan auttaa ylläpitämään asian ympärillä vallitsevaa hiljaisutta. Asenteenmuokkaustyön on lähdettävä meistä itsestämme, eikä siinä ainakaan hyödyksi ole, jos jopa saman yhteisön jäsenet eivät pysty muodostamaan asiasta yhtenäistä rintamaa.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Kulunut viikonloppuni alkoi kiireisissä merkeissä, sillä Iltalehti pyysi minua tuoreeltaan kommentoimaan Fenix Helsinki ry:n perjantaina julkaistua selvitystä naisten ympärileikkauksesta Suomessa. Aihe on henkilökohtaisuutensa vuoksi sellainen, että se herättää (ansaitusti) voimakkaita tunteita kenessä tahansa.

Vaikka en täysin ymmärtänyt Iltalehden uutisoinnissaan  tyylikseen valitsemaa sensaatiohakuista sormella osoittelua (kuten Facebookissa julkaisemassa vastineessanikin kerroin), kävi näkemykseni tuota barbaarista toimenpidettä kohtaan artikkelista käsittääkseni täysin selväksi. Se on väärin, eikä perusteltavissa uskonnollisilla, kuttuurillisilla, terveydellisillä tai millään muillakaan tekijöillä. Kyseessä on naisen kehon koskemattomuutta ja itsemääräämisoikeutta julmasti loukkaava teko ja laajan levinnäisyytensä vuoksi yksi vakavimmista naisiin tällä hetkellä maailmassa kohdistuvista ihmisoikeusrikkomuksista. Itsekin yhtä minut pikkurillinsä ympärille kiertänyttä prinsessaa kasvattavana isänä en osaa kuvitellakaan, miltä tuntuisi, jos tytärtäni satutettaisiin noin.

Jo sen kutsuminen ”ympärileikkaukseksi” on loukkaus itse teon vakavuutta kohtaan. Tässä on kyse brutaalista silpomisesta. Sillä ei ole mitään tekemistä poikien ympärileikkauksen kaltaisen toimenpiteen kanssa ja siitä puhuminen samalla termillä hämärtää sitä, mitä se oikeasti on: naisiin kohdistuvaa julmaa ja ennenkaikkea täysin tarpeetonta väkivaltaa.

Kerroin haastattelussa avoimesti omista kokemuksistani: mm.  siitä, että kuten Fenix Helsingin julkaisussakin mainitut Ihmisoikeusliiton selvitykset ja somalialaistaustaisen lääkärin Mulki Mölsän Suomessa  aiheesta tekemä tutkimus osoittavat, ovat asenteet Suomenkin somaliyhteisössä kuluneiden vuosikymmenten aikana muuttuneet radikaalisti. Meitä kasvaa maassa jo kolmas sukupolvi ja sukupolvi sukupolvelta asiaa on tuotu esiin yhä rohkeammin. Joka kerta, kun olen kuullut puhuttavan ilmiöstä, on suhtautuminen siihen ollut nimenomaan kielteistä.

Iltalehden toimittaja Mika Koskinen oli tosin ovelasti jättänyt lopullisesta jutusta pois viittaukseni noihin tutkimuksiin ja esitti asian niin, että ”Husseinin mukaan asenteet ovat muuttuneet”; luoden näin lukijalle kuvan siitä, että minä ihan mutu-fiiliksellä heittelen huvikseni keskusteluun omia, mihinkään faktoihin perustumattomia näkemyksiä.

Ehkä tämä oli osaltaan vääristänyt sitä, miten Fenix Helsingin puheenjohtaja Ujuni Ahmed oli sanomiseni tulkinnut? Tai ehkä kyse oli juuri siitä, minkä heti tuossa blogin alussakin mainitsin: kyseessä on herkkä asia, joka herättää sen verran vahvoja tunnereaktioita, että niiden keskellä saattaa olla vaikeakin rauhoittua kuuntelemaan sitä, mitä toinen yrittää sanoa?

Väärin hänen tulkintansa joka tapauksessa oli. Minä eikä kukaan muukaan varmasti pyri vähättelemään ilmiön vakavuutta tai sen kokeneiden uhrien (ja uhreja he nimenomaan ovat) tuskaa ja häpeää. Päinvastoin – minähän olen nimenomaan kampanjoinut sen puolesta, että tähän saakka hiljaa olleet isätkin saataisiin näkyvämmin vastustamaan tuota täysin vältettävissä olevaa tragediaa.

Samoihin lähteisiin tukeudun oman yhteisön tuntemukseni lisäksi myös sanoessani, ettei Suomessa ole (onneksi) tullut ilmi ainoatakaan Suomessa suoritettua silpomista. (muihin yhteisöihinhän en tietenkään voi kantaa ottakaaan). Totuudenmukaisesti myös kerroin, etten (onneksi) ole kuullut ainoastakaan tapauksesta, jossa tyttö olisi viety esim. vanhempien lähtömaahan leikattavaksi. Onneksi, sillä yksikin tällainen tapaus olisi liikaa.

Nimenomaan jutussa haastatellun puheenjohtajan oman järjestön julkaisema selvitys myöntää, että tähän saakka on ulkomailla tapahtuneista leikkauksista ollut vain epäilyksiä ja että tämä on ensimmäinen kerta, kun sen läpikäyneitä tyttöjä on saatu edes haastateltavaksi. Tätäkin vasten hänen syytöksensä siitä, että ”näitä asioita tietoisesti vähäteltäisiin tai että ongelman olemassaolo kiellettäisiin” tuntuvat oudoilta. Oli ihminen vaikutusvaltainen tai ei, miten hän voi ”selkeästi sanoa asian tapahtuneen” jos tällaisesta ei ole tähän saakka ollut tietoa?

Valitettavia kyseisen puheenjohtajan näkemykset ovat myös siksi, että minun mielestäni koko ilmiö on sen verran vakava, että ansaitsisi nousta keskusteluun aivan muuten kuin siten, että se typistyy julkisuudessa kahden saman yhteisön jäsenen väliseksi väärinymmärrysten selvittelyksi. Etenkin, jos molemmat ovat asian suhteen vielä samalla puolella ja yksiselitteisesti tuomitsevat koko toimenpiteen!

Vakavasti ongelma on otettavakin. Sormella osoittelu yhteisön ulkopuolelta tai sen sisällä ei siihen kuitenkaan ole ratkaisu. Yhtä selvää on, että ongelman perinpohjaiseen kitkemiseen vaadittaan monen tahon yhteistyötä. Yhteisöjen itsensä lisäksi on niin kotouttamistoimenpiteistä vastaavilla viranomaisilla, kansalaisjärjestösektorilla, terveydenhuollon edustajilla kuin virkavallalla tässä roolinsa.

Minkään kulttuurisensitivismin varjolla on turha tehdä asian suhteen myönnytyksiä, joihin Helena Eronen olisi blogissaan valmis. Hän ehdottaa, että muiden keinojen epäonnistuessa ”tarjottaisiin ympärileikkauksia nukutuksessa julkisen terveydenhuollon piirissä”. Tämä on pahinta mitä voisimme tehdä: että sallimme sen, että maahanmme syntyy omaa, muusta väestöstä poikkeavaa laintulkintaa noudattava rinnakkaisyhteiskunta. Lain on oltava kaikille sama ja tämän suhteen on oltava nollatoleranssi.

Suomen lainsäädäntö ei ole erikseen kriminalisoinut naisten ympärileikkausta, vaan viranomaisten mukaan sitä käsitellään pahoinpitelyn tunnusmerkistön kautta. Näen tämän ongelmallisena jo sen vuoksi, että siinä missä pahoinpitelyistä pääsääntöisesti toivutaan ilman pysyviä fyysisiä vaurioita, ei asia ole koskaan näin naisten silpomisen kohdalla. Toimenpide on peruuttamaton ja siitä aiheutuvat  fyysiset haitat elinikäisiä. En siis näe mitään syytä sille, miksi toimenpidettä ei voisi erikseen nostaa rikoslakiin. Asiassa määrättävän rangaistuksen tulisi myös olla niin vakava, että jopa maasta karkoitus olisi mielestäni tähän syyllistyneiden vanhempien/ perheenjäsenten kohdalla perusteltua.

Jokaisesta asiasta löytyvän lähteen mukaan Suomessa ei ole ketään koskaan saatettu rikosoikeudelliseen vastuuseen silpomisen suorittamisesta tai osallisuudesta siihen. En tiedä, osaako kukaan kertoa, johtuuko tämä siitä, ettei poliisille ole tehty asiasta ilmoituksia vai siitä, etteivät ne ole johtaneet mihinkään toimenpiteisiin?

Suomen lainsäädännön kaikille takaama kehollinen itsemääräämisoikeus ja koskemattomuuden suoja ovat asioita, jotka täytyy tehdä selviksi kotoutumisohjelmaan kuuluvan yhteiskuntatietouden opetuksen puitteissa niin, että Suomen lain kanta tulee joka ikiselle kotouttamistoimenpiteiden alaiselle henkilölle selväksi, samoin kuin se, etteivät heidän mahdollisesti seuraamat uskonnolliset tulkinnatkaan vapauta heitä vastuusta. Suomessa jokaisen velvollisuus on seurata maan lainsäädäntöä, eikä tästä tingitä uskonnollisin perustein kenenkään kohdalla.

Niin Fenix Helsingin raportti kuin aikaisemmat asiaa tutkineet selvitykset ovat todenneet, että nykyään terveydenhuollon piirissä toimivilla on materiaalia ja koulutusta ilmiöstä. Samaiset lähteet kuitenkin myös osoittavat, ettei heillä kutenkaan ole joko riittävää osaamista tai rohkeutta puuttua asiaan sen havaitessaan. Tässäkin on aikaansaatava muutos. Heillä on oltava edellytykset ottaa asia puheeksi ja tuoda esiin tietoa siitä, ettei toimenpiteellä ole mitään terveydellisiä ansioita – päinvastoin. Jos ongelma on tähän saakka pysynyt piilossa, olisiko paikallaan kenties myös miettiä, pitäisikö tietyn ikäluokan koululaisille järjestää terveydentarkastus, jossa asiaa olisi mahdollisuus kontrolloida ja jolloin myös asianosaiset saataisiin varmemmin vastuuseen? Tämä myös siirtäisi vastuun ilmoittamisesta ja mahdollisesta vanhempiaan vastaan nousemisesta pois itse uhreilta, ja jatkaisi johdonmukaisesti sitä linjaa, että kyseessä on vakava rikos, eikä asianomistajasellainen.

Samoin meillä niissä yhteisöissä, joissa tiedetään ongelmaa esiintyvän/ esiintyneen on asiassa suuri rooli ja vastuu. Meidän on pidettävä huoli siitä, ettei kenellekään vahingossakaan synny tai jää sellaista käsitystä, että kyseessä olisi uskonnon tai kulttuurin oikeuttama teko, jota Suomessa oltaisiin valmiita katsomaan sormien läpi. Rasismikorttia on tässä kohtaa nimittäin ihan turha vetää esiin.

Lähtömaidemme kulttuureissa on piirteitä, jotka ovat osaltaan tehneet maista sellaisia, että jouduimme niistä pakenemaan. Kukaan ei edellytä meidän luopuvan juuristamme ja kulttuuristamme kokonaan, mutta meidän on kyettävä myöntämään, että niissä on asioita, jotka eivät yksinkertaisesti ole yhteensoviteltavissa uuden kotimaamme lainsäädännön kanssa. Tämä on ehdottomasti yksi niistä.

Meillä on velvollisuus puhua. Hiljaisuus on liian helppo tulkita hyväksynnäksi. Nimenomaan hiljaisuus synnyttää asiaan liitettyä häpeää, joka puolestaan auttaa ylläpitämään asian ympärillä vallitsevaa hiljaisutta. Asenteenmuokkaustyön on lähdettävä meistä itsestämme, eikä siinä ainakaan hyödyksi ole, jos jopa saman yhteisön jäsenet eivät pysty muodostamaan asiasta yhtenäistä rintamaa.

]]>
10 http://abdirahimhussein.puheenvuoro.uusisuomi.fi/243387-naisten-ymparileikkaus-tarpeeton-haitallinen-vaarallinen-ja-vaarin#comments FGM Ihmisoikeudet Tyttöjen sukuelinten silpominen Ympärileikkaukset Sun, 24 Sep 2017 19:02:36 +0000 Abdirahim HUSU Hussein . http://abdirahimhussein.puheenvuoro.uusisuomi.fi/243387-naisten-ymparileikkaus-tarpeeton-haitallinen-vaarallinen-ja-vaarin
Silvotut suomalaistytöt http://ohohupsis.puheenvuoro.uusisuomi.fi/243247-silvotut-suomalaistytot <p><a href="http://www.iltalehti.fi/kotimaa/201709222200410760_u0.shtml">Fenix Helsinki -yhdistys on julkaissut raportin suomalaistyttöjen ympärileikkauksist</a>a ja jälleen kerran eteemme asetetaan jotain, mikä saa terveen ihmisen sydämen rojahtamaan palasina lattialle.</p><p>Onhan se ollut jo kauan tiedossa, että Suomessa eläviä ja syntyneitäkin tyttö viedään ulkomaille raadeltaviksi ja silpomista harrastetaan täällä Suomessakin. Kätilöt ovat kertoneet, että heille tulee Suomessa syntyneitä synnyttäjiä, joiden pimppi on kurottu umpeen. Tyttöjen ympärileikkauksista on puhuttu niin paljon ja niin kauan, että jos Fenix Helsingin julkaisemat tiedot tulevat jollekin yllätyksenä, on se ihminen elänyt luultavastikin jossain kaivossa ikänsä.</p><p>Mitenkään vähättelemättä poikalasten silpomista, on tyttöjen ympärileikkaus jotain niin julmaa, että jos sitä haluaa johonkin verrata, on palattava natsien keskitysleirien ihmiskoekammioihin. Itse olen sitä mieltä, että tyttöjen ympärileikkaus on nykymaailman karmivin systemaattinen ihmisoikeusrikos niin monella tasolla, että on vaikea edes kuvailla sitä, kuinka hirveästä perinteestä on kyse. Paitsi että ympärileikkaus on raakaa väkivaltaa puolustuskyvytöntä lasta kohtaan, väkivaltaa, joka jättää tytön mieleen ikuiset arvet, se on myöskin törkeä loukkaus ihmisen itsemääräämisoikeutta ja seksuaalisuutta kohtaan.</p><p>Länsimaat ovat siltikin epäonnistuneet täydellisesti suojelemaan tyttöjä, jotka elävät moisen hirveyden uhan varjossa. Esimerkiksi vuonna 2014 uutisoitiin, että Briteissä elää 170 000 ympärileikattua naista ja arvioitiin, että jopa 65 000 Britanniassa elävistä tytöistä oli vaarassa joutua ympärileikatuksi. Vaikka tyttöjen silpominen on ollut vuosikymmeniä sielläkin rikos, ei tapaa ole saatu kitkettyä, kuten ei Suomessakaan.</p><p>Keinoja tyttöjen suojelemiseksi on, jos tahtoa löytyy. Neuvola- ja kouluterveydenhoitajat voivat kurkistaa tytön pöksyihin. Koulussa täytyisi voida puhua lapsille ympärileikkauksista ja siitä, että se on väärin ja rikos. Ymmärileikkausta tulisi Euroopan laajuisesti käsitellä rikoksena ihmisyyttä vastaan, ei &rdquo;pahoinpitelynä&rdquo;, josta saa ylinopeussakkoja lievemmän tuomion. Jokainen äiti ja isä, jonka lapsi on silvottu, tulisi asettaa syytteeseen ja silpomisesta tulisi tehdä vanhenematon rikos, jolloin oikeutta saisivat nekin, joiden ympärileikkaus paljastuu vasta synnytyssalissa. Ja jos sitten on todellakin niin, että näitä ei saada muuten loppumaan, niin itse olisin valmis vaikka julkisen terveydenhuollon piirissä nukutuksessa ympärileikkauspalveluita tarjoamaan. Se sentään poistaisi tytöiltä sen karmivan fyysisen tuskan kokemuksen, jonka tuntoherkän lihan puuduttamaton leikkaaminen tuottaa.</p><p>Tärkeintä olisi se, että riskiryhmään kuuluvat tytöt tietäisivät jo lapsena, mitä ympärileikkaus tarkoittaa, kuinka se suoritetaan, millaiset seuraukset sillä on ja että Suomen laki ja viranomaiset suojelevat näitä tyttöjä moiselta julmuudelta. Keinoja olisi, jos vaan lakeja säätäviä pissiksiä kiinnostaisi muukin kuin tviittailu siitä, millä nimellä naispuolista puhemiestä pitää kutsua.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p> Fenix Helsinki -yhdistys on julkaissut raportin suomalaistyttöjen ympärileikkauksista ja jälleen kerran eteemme asetetaan jotain, mikä saa terveen ihmisen sydämen rojahtamaan palasina lattialle.

Onhan se ollut jo kauan tiedossa, että Suomessa eläviä ja syntyneitäkin tyttö viedään ulkomaille raadeltaviksi ja silpomista harrastetaan täällä Suomessakin. Kätilöt ovat kertoneet, että heille tulee Suomessa syntyneitä synnyttäjiä, joiden pimppi on kurottu umpeen. Tyttöjen ympärileikkauksista on puhuttu niin paljon ja niin kauan, että jos Fenix Helsingin julkaisemat tiedot tulevat jollekin yllätyksenä, on se ihminen elänyt luultavastikin jossain kaivossa ikänsä.

Mitenkään vähättelemättä poikalasten silpomista, on tyttöjen ympärileikkaus jotain niin julmaa, että jos sitä haluaa johonkin verrata, on palattava natsien keskitysleirien ihmiskoekammioihin. Itse olen sitä mieltä, että tyttöjen ympärileikkaus on nykymaailman karmivin systemaattinen ihmisoikeusrikos niin monella tasolla, että on vaikea edes kuvailla sitä, kuinka hirveästä perinteestä on kyse. Paitsi että ympärileikkaus on raakaa väkivaltaa puolustuskyvytöntä lasta kohtaan, väkivaltaa, joka jättää tytön mieleen ikuiset arvet, se on myöskin törkeä loukkaus ihmisen itsemääräämisoikeutta ja seksuaalisuutta kohtaan.

Länsimaat ovat siltikin epäonnistuneet täydellisesti suojelemaan tyttöjä, jotka elävät moisen hirveyden uhan varjossa. Esimerkiksi vuonna 2014 uutisoitiin, että Briteissä elää 170 000 ympärileikattua naista ja arvioitiin, että jopa 65 000 Britanniassa elävistä tytöistä oli vaarassa joutua ympärileikatuksi. Vaikka tyttöjen silpominen on ollut vuosikymmeniä sielläkin rikos, ei tapaa ole saatu kitkettyä, kuten ei Suomessakaan.

Keinoja tyttöjen suojelemiseksi on, jos tahtoa löytyy. Neuvola- ja kouluterveydenhoitajat voivat kurkistaa tytön pöksyihin. Koulussa täytyisi voida puhua lapsille ympärileikkauksista ja siitä, että se on väärin ja rikos. Ymmärileikkausta tulisi Euroopan laajuisesti käsitellä rikoksena ihmisyyttä vastaan, ei ”pahoinpitelynä”, josta saa ylinopeussakkoja lievemmän tuomion. Jokainen äiti ja isä, jonka lapsi on silvottu, tulisi asettaa syytteeseen ja silpomisesta tulisi tehdä vanhenematon rikos, jolloin oikeutta saisivat nekin, joiden ympärileikkaus paljastuu vasta synnytyssalissa. Ja jos sitten on todellakin niin, että näitä ei saada muuten loppumaan, niin itse olisin valmis vaikka julkisen terveydenhuollon piirissä nukutuksessa ympärileikkauspalveluita tarjoamaan. Se sentään poistaisi tytöiltä sen karmivan fyysisen tuskan kokemuksen, jonka tuntoherkän lihan puuduttamaton leikkaaminen tuottaa.

Tärkeintä olisi se, että riskiryhmään kuuluvat tytöt tietäisivät jo lapsena, mitä ympärileikkaus tarkoittaa, kuinka se suoritetaan, millaiset seuraukset sillä on ja että Suomen laki ja viranomaiset suojelevat näitä tyttöjä moiselta julmuudelta. Keinoja olisi, jos vaan lakeja säätäviä pissiksiä kiinnostaisi muukin kuin tviittailu siitä, millä nimellä naispuolista puhemiestä pitää kutsua.

 

 

]]>
121 http://ohohupsis.puheenvuoro.uusisuomi.fi/243247-silvotut-suomalaistytot#comments Kotimaa Tyttöjen sukuelinten silpominen Tyttöjen ympärileikkaus Ympärileikkaukset Fri, 22 Sep 2017 07:45:53 +0000 Helena Eronen http://ohohupsis.puheenvuoro.uusisuomi.fi/243247-silvotut-suomalaistytot
Rasismia sosiaali- ja terveysministeriössä - mustia tyttöjä ei haluta suojella! http://hennakajava.puheenvuoro.uusisuomi.fi/241224-rasismia-sosiaali-ja-terveysministeriossa-mustia-tyttoja-ei-haluta-suojella <p>Vetosin viestillä sosiaali- ja terveysministeriöön tyttöjen sukuelinten silpomisen ehkäisemiseksi.&nbsp;Korostin lähinnä valvonnan järjestämisen tärkeyttä. Kaikki lapset - myös kantaväestön - tulisi tarkistaa Ranskan mallin mukaisesti vuotuisissa neuvola- ja kouluterveystarkastuksissa. Käytäntö on osoittautunut menestykseksi.&nbsp;Silpomisen ohella tarkkaillaan, etteivät tytöt joudu seksuaalisen hyväksikäytön uhreiksi. Ja mitä ministeriöstä vastattiin?!</p><p>Ministeriön neuvotteleva virkamies piti&nbsp;terveystarkastuksia huonona ideana. Norjassa etnisten vähemmistöjen ihmiset ovat kuulemma jättäneet usein terveystarkastukset kokonaan väliin valvonnan seurauksena. No mutta Norjassahan valvonta onkin koskenut vain etnisiä vähemmistöjä päinvastoin, kuin Ranskassa! Etniset vähemmistöt suostuvat Ranskassa tarkastuksiin, koska ymmärtävät, että tarkastukset koskevat yhtä lailla kaikkia. Ministeriössä ollaan mitä ilmeisimmin täysin tietämättömiä Ranskan tilanteesta, vaikka Ranska on Euroopan edelläkävijä asiassa! Itse löysin muutamalla klikkauksella helposti tietoa siitä, kuinka Ranska tosiaan on Euroopan edistynein maa FGM:n (female genital mutilation) torjunnassa.</p><p>Kaiken kukkuraksi em. ministeriössä katsottiin, että sen tarkastaminen, että sukuelimet ovat päällisin puolin ehjät on ihmisen koskemattomuuden loukkaamista! Siis asianhan näkee usein jopa koskematta henkilöön ja korkeintaan tarvitsee koskea hyvin vähän ja nopeasti, jotta näkee, että ulkoiset sukuelimet ovat vahingoittumattomia. Käsittämättömin tuo väite on siinä mielessä, että meillähän on poikien kivesten laskeutuminen tarkastettu samojen terveystarkastusten yhteydessä jo iät ja ajat ja siinä kosketaan kiveksiin.</p><p>Aihe on nyt erityisen ajankohtainen! Asianomaiselta ministeriltä on tulossa lakiehdotus silpomisen vastaisista toimista. Kriminalisoinnin tarve on nostettu esille. Toisaalta tyttöjen silpominen on jo nykyisellään rangaistavaa ja luokitellaan törkeäksi pahoinpitelyksi. Tästä syystä onkin vaikeaa nähdä pelkällä tyttöjen sukuelinten silpomisen kriminalisoinnilla omalla rikosnimikkeellään mitään konkreettista hyötyä. Ellei sitten juuri tällaisesta törkeän pahoinpitelyn muodosta aseteta rangaistusasteikkoa selkeästi muuta törkeää pahoinpitelyä kovemmaksi, jolloin sillä voi olla nykyistä enemmän pelotevaikutusta -&nbsp;mikäli asia saatetaan tehokkaasti myös asianomaisten etnisten yhteisöjen tietoon.&nbsp;Toivottavasti näin toimitaan, sillä erityisesti väkivaltaisella ihmisen seksuaalisuuteen kajoamisella on herkästi erityisiä vaikutuksia ihmisen mielenterveyteen ja lisäksi olennaisten osien leikkaaminen ihmiskehosta on peruuttamatonta. <a href="https://www.youtube.com/watch?v=HqGpPBobKZg" rel="nofollow" target="_blank">https://www.youtube.com/watch?v=HqGpPBobKZg</a></p><p>Pelkkä kriminalisointi&nbsp;tuskin kuitenkaan parantaa tilannetta olennaisesti. Varmasti jopa eduskunnassakin ymmärretään tämä. Jos lain toteutumista ei valvota vuotuisin terveystarkastuksin vaikuttaa siltä, että eduskunnassa halutaan vain näyttää, että saadaan olevinaan jotain aikaiseksi. Sitä kielteistä populismia parhaimmillaan. Onneksi sentään valvonta-asia on vihdoin jo otettu esille eduskunnassa. Kristillisten Päivi Räsänen teki kesäkuussa kirjallisen kysymyksen valvonnan järjestämisestä koulujen terveystarkastuksissa. Myös perussuomalaisten Arja Juvonen on vastikään tehnyt aiheesta kirjallisen kysymyksen, kun esittelin aihetta hänelle.</p><p>Järkyttävintä Suomen ja koko Euroopan maiden toiminnassa on ollut se, miten asialle ei tehty mitään vuosiin tai vuosikymmeniin sen jälkeen, kun tähän perinteeseen herättiin humanitaaristen maahanmuuttajien myötä. Ranskassa tyttöjen silpomisesta alettiin tuomita syyllisiä pitkiin vankeusrangaistuksiin vasta useiden tyttöjen kuoltua sukuelintensä silpomisiin. Suomessa on päästy vasta valistusvaiheeseen. Samalla on oltu huolissaan siitä, että miten silpomistilanne kehittyy, kun nelivuotinen silpomisen vastainen ohjelma nyt päättyy! Siis mitä?! Kuinka ei ryhdytä välittömästi rakentamaan mahdollisimman monella rintamalla pysyvää ja tehokasta&nbsp;järjestelmää tyttöjen suojelemiseksi? Sen sijaan on käynnistetty&nbsp;väliaikainen ohjelma, joka perustuu pehmeään valistukseen. Tässä ei edes velvoiteta tiukasti ao. etnisten ryhmien kanssa työskenteleviä tuohon valistamiseen! On todettu, että ammattihenkilöstön on ollut usein vaikeaa ottaa silpomisasia puheeksi riskiryhmien kanssa. Britanniassa asian laiminlyönnistä saa potkut työpaikaltaan, mikä on tarpeellinen sanktio silpomisriskin vakavuus huomioiden.</p><p>Suomen ja yleensäkin Euroopan maiden rasismi afrikkalaisperäisiä tyttöjä kohtaan on johtanut oletettavasti valtavaan määrään seksuaalisesti vammaisia naisia. Kuten ranskalaisissa silpomisoikeudenkäynneissä syyttäjänä toiminut Linda Veil-Curiel on todennut, valkoisten tyttöjen ollessa vastaavan uhan alla oltaisiin takuulla reagoitu hyvin voimakkaasti ja toimittu tehokkaasti. Suomeen ensimmäiset somalit tulivat noin 27 vuotta sitten - näin paljon aikaa on tuhlattu! https://<object width="648" height="390"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Wj6W66RniJ8?version=3&fs=1&autoplay=0&rel=0" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed src="http://www.youtube.com/v/Wj6W66RniJ8?version=3&fs=1&autoplay=0&rel=0" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="648" height="390"></embed></object></p><p>Seksuaalisesti äärimmäisellä tavalla alistetut naiset saadaan pidettyä helpommin uskontonsa alisteisissa rooleissa, mikä haittaa tasa-arvon edistymistä ja tulijoiden integroitumista. Tämä näkyy helposti huomattavasti kantaväestöä suuremman syntyvyyden jatkumisena, naisten kotiin jäämisenä ja moniavioisuutena. Moniavioisuus näkyy käytännössä tilastoissa merkittävänä yksinhuoltajien osuutena lähinnä somaleiden keskuudessa. Nainen, jolle seksuaalisuus ei ole nautintoa ja aiheuttaa usein ennemmin kipua saattaa usein pitää helpotuksena, ettei joudu yksin huolehtimaan miehensä tarpeista, joista naisen ei islamilaisessa avioliitossa sovi kieltäytyä, kuin kuukautisten aikana.</p><p>Suomessa ja Euroopassa on toki varmasti ollut rasismin ohella paljon myös&nbsp;lapsellista uskoa siihen, että oikean tiedon jakamisella vaikeudet voitetaan ja ihmiset saadaan järkiinsä. Etenkään kouluttamattomat ihmiset harvoin ovat kuitenkaan todella rationaalisia, kun korkeasti koulutetuillakin tekee usein tiukkaa. Liian vähän on ollut tietoa ja huomiota kiinnitetty siihen, kuinka monet imaamit levittävät hyväksyvää ja päinvastaista valistusta silpomisasiasta, kuin kantaväestön viralliset tahot: <a href="http://hennakajava.puheenvuoro.uusisuomi.fi/237174-islamissa-kannustetaan-tyttojen-sukuelinten-silpomiseen" title="http://hennakajava.puheenvuoro.uusisuomi.fi/237174-islamissa-kannustetaan-tyttojen-sukuelinten-silpomiseen">http://hennakajava.puheenvuoro.uusisuomi.fi/237174-islamissa-kannustetaa...</a></p><p>Toivon, että suomalaiset päättäjät ja viranomaiset googlailisivat enemmän luotettavien lähteiden sivustoja - mikä nopea tapa päästä kärryille asioista etenkin, jos on hyvin hektinen työtahti lähinnä siitä syystä, että kansanedustajien tapauksessa heidän itselleen säätämät lomat ovat niin ylipitkiä.</p><p>Lähteitä:</p><p><a href="http://www.bbc.com/news/av/uk-england-31454073/french-lessons-for-tackling-female-genital-mutilation" title="http://www.bbc.com/news/av/uk-england-31454073/french-lessons-for-tackling-female-genital-mutilation">http://www.bbc.com/news/av/uk-england-31454073/french-lessons-for-tackli...</a></p><p><a href="https://www.theguardian.com/society/2014/feb/10/france-tough-stance-female-genital-mutilation-fgm" title="https://www.theguardian.com/society/2014/feb/10/france-tough-stance-female-genital-mutilation-fgm">https://www.theguardian.com/society/2014/feb/10/france-tough-stance-fema...</a></p><p><a href="http://www.euronews.com/2015/02/05/how-many-cases-of-female-genital-mutilation-are-going-unpunished-in-europe" title="http://www.euronews.com/2015/02/05/how-many-cases-of-female-genital-mutilation-are-going-unpunished-in-europe">http://www.euronews.com/2015/02/05/how-many-cases-of-female-genital-muti...</a></p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Vetosin viestillä sosiaali- ja terveysministeriöön tyttöjen sukuelinten silpomisen ehkäisemiseksi. Korostin lähinnä valvonnan järjestämisen tärkeyttä. Kaikki lapset - myös kantaväestön - tulisi tarkistaa Ranskan mallin mukaisesti vuotuisissa neuvola- ja kouluterveystarkastuksissa. Käytäntö on osoittautunut menestykseksi. Silpomisen ohella tarkkaillaan, etteivät tytöt joudu seksuaalisen hyväksikäytön uhreiksi. Ja mitä ministeriöstä vastattiin?!

Ministeriön neuvotteleva virkamies piti terveystarkastuksia huonona ideana. Norjassa etnisten vähemmistöjen ihmiset ovat kuulemma jättäneet usein terveystarkastukset kokonaan väliin valvonnan seurauksena. No mutta Norjassahan valvonta onkin koskenut vain etnisiä vähemmistöjä päinvastoin, kuin Ranskassa! Etniset vähemmistöt suostuvat Ranskassa tarkastuksiin, koska ymmärtävät, että tarkastukset koskevat yhtä lailla kaikkia. Ministeriössä ollaan mitä ilmeisimmin täysin tietämättömiä Ranskan tilanteesta, vaikka Ranska on Euroopan edelläkävijä asiassa! Itse löysin muutamalla klikkauksella helposti tietoa siitä, kuinka Ranska tosiaan on Euroopan edistynein maa FGM:n (female genital mutilation) torjunnassa.

Kaiken kukkuraksi em. ministeriössä katsottiin, että sen tarkastaminen, että sukuelimet ovat päällisin puolin ehjät on ihmisen koskemattomuuden loukkaamista! Siis asianhan näkee usein jopa koskematta henkilöön ja korkeintaan tarvitsee koskea hyvin vähän ja nopeasti, jotta näkee, että ulkoiset sukuelimet ovat vahingoittumattomia. Käsittämättömin tuo väite on siinä mielessä, että meillähän on poikien kivesten laskeutuminen tarkastettu samojen terveystarkastusten yhteydessä jo iät ja ajat ja siinä kosketaan kiveksiin.

Aihe on nyt erityisen ajankohtainen! Asianomaiselta ministeriltä on tulossa lakiehdotus silpomisen vastaisista toimista. Kriminalisoinnin tarve on nostettu esille. Toisaalta tyttöjen silpominen on jo nykyisellään rangaistavaa ja luokitellaan törkeäksi pahoinpitelyksi. Tästä syystä onkin vaikeaa nähdä pelkällä tyttöjen sukuelinten silpomisen kriminalisoinnilla omalla rikosnimikkeellään mitään konkreettista hyötyä. Ellei sitten juuri tällaisesta törkeän pahoinpitelyn muodosta aseteta rangaistusasteikkoa selkeästi muuta törkeää pahoinpitelyä kovemmaksi, jolloin sillä voi olla nykyistä enemmän pelotevaikutusta - mikäli asia saatetaan tehokkaasti myös asianomaisten etnisten yhteisöjen tietoon. Toivottavasti näin toimitaan, sillä erityisesti väkivaltaisella ihmisen seksuaalisuuteen kajoamisella on herkästi erityisiä vaikutuksia ihmisen mielenterveyteen ja lisäksi olennaisten osien leikkaaminen ihmiskehosta on peruuttamatonta. https://www.youtube.com/watch?v=HqGpPBobKZg

Pelkkä kriminalisointi tuskin kuitenkaan parantaa tilannetta olennaisesti. Varmasti jopa eduskunnassakin ymmärretään tämä. Jos lain toteutumista ei valvota vuotuisin terveystarkastuksin vaikuttaa siltä, että eduskunnassa halutaan vain näyttää, että saadaan olevinaan jotain aikaiseksi. Sitä kielteistä populismia parhaimmillaan. Onneksi sentään valvonta-asia on vihdoin jo otettu esille eduskunnassa. Kristillisten Päivi Räsänen teki kesäkuussa kirjallisen kysymyksen valvonnan järjestämisestä koulujen terveystarkastuksissa. Myös perussuomalaisten Arja Juvonen on vastikään tehnyt aiheesta kirjallisen kysymyksen, kun esittelin aihetta hänelle.

Järkyttävintä Suomen ja koko Euroopan maiden toiminnassa on ollut se, miten asialle ei tehty mitään vuosiin tai vuosikymmeniin sen jälkeen, kun tähän perinteeseen herättiin humanitaaristen maahanmuuttajien myötä. Ranskassa tyttöjen silpomisesta alettiin tuomita syyllisiä pitkiin vankeusrangaistuksiin vasta useiden tyttöjen kuoltua sukuelintensä silpomisiin. Suomessa on päästy vasta valistusvaiheeseen. Samalla on oltu huolissaan siitä, että miten silpomistilanne kehittyy, kun nelivuotinen silpomisen vastainen ohjelma nyt päättyy! Siis mitä?! Kuinka ei ryhdytä välittömästi rakentamaan mahdollisimman monella rintamalla pysyvää ja tehokasta järjestelmää tyttöjen suojelemiseksi? Sen sijaan on käynnistetty väliaikainen ohjelma, joka perustuu pehmeään valistukseen. Tässä ei edes velvoiteta tiukasti ao. etnisten ryhmien kanssa työskenteleviä tuohon valistamiseen! On todettu, että ammattihenkilöstön on ollut usein vaikeaa ottaa silpomisasia puheeksi riskiryhmien kanssa. Britanniassa asian laiminlyönnistä saa potkut työpaikaltaan, mikä on tarpeellinen sanktio silpomisriskin vakavuus huomioiden.

Suomen ja yleensäkin Euroopan maiden rasismi afrikkalaisperäisiä tyttöjä kohtaan on johtanut oletettavasti valtavaan määrään seksuaalisesti vammaisia naisia. Kuten ranskalaisissa silpomisoikeudenkäynneissä syyttäjänä toiminut Linda Veil-Curiel on todennut, valkoisten tyttöjen ollessa vastaavan uhan alla oltaisiin takuulla reagoitu hyvin voimakkaasti ja toimittu tehokkaasti. Suomeen ensimmäiset somalit tulivat noin 27 vuotta sitten - näin paljon aikaa on tuhlattu! https://www.youtube.com/watch?v=Wj6W66RniJ8

Seksuaalisesti äärimmäisellä tavalla alistetut naiset saadaan pidettyä helpommin uskontonsa alisteisissa rooleissa, mikä haittaa tasa-arvon edistymistä ja tulijoiden integroitumista. Tämä näkyy helposti huomattavasti kantaväestöä suuremman syntyvyyden jatkumisena, naisten kotiin jäämisenä ja moniavioisuutena. Moniavioisuus näkyy käytännössä tilastoissa merkittävänä yksinhuoltajien osuutena lähinnä somaleiden keskuudessa. Nainen, jolle seksuaalisuus ei ole nautintoa ja aiheuttaa usein ennemmin kipua saattaa usein pitää helpotuksena, ettei joudu yksin huolehtimaan miehensä tarpeista, joista naisen ei islamilaisessa avioliitossa sovi kieltäytyä, kuin kuukautisten aikana.

Suomessa ja Euroopassa on toki varmasti ollut rasismin ohella paljon myös lapsellista uskoa siihen, että oikean tiedon jakamisella vaikeudet voitetaan ja ihmiset saadaan järkiinsä. Etenkään kouluttamattomat ihmiset harvoin ovat kuitenkaan todella rationaalisia, kun korkeasti koulutetuillakin tekee usein tiukkaa. Liian vähän on ollut tietoa ja huomiota kiinnitetty siihen, kuinka monet imaamit levittävät hyväksyvää ja päinvastaista valistusta silpomisasiasta, kuin kantaväestön viralliset tahot: http://hennakajava.puheenvuoro.uusisuomi.fi/237174-islamissa-kannustetaan-tyttojen-sukuelinten-silpomiseen

Toivon, että suomalaiset päättäjät ja viranomaiset googlailisivat enemmän luotettavien lähteiden sivustoja - mikä nopea tapa päästä kärryille asioista etenkin, jos on hyvin hektinen työtahti lähinnä siitä syystä, että kansanedustajien tapauksessa heidän itselleen säätämät lomat ovat niin ylipitkiä.

Lähteitä:

http://www.bbc.com/news/av/uk-england-31454073/french-lessons-for-tackling-female-genital-mutilation

https://www.theguardian.com/society/2014/feb/10/france-tough-stance-female-genital-mutilation-fgm

http://www.euronews.com/2015/02/05/how-many-cases-of-female-genital-mutilation-are-going-unpunished-in-europe

 

]]>
23 http://hennakajava.puheenvuoro.uusisuomi.fi/241224-rasismia-sosiaali-ja-terveysministeriossa-mustia-tyttoja-ei-haluta-suojella#comments FGM Islam Rasismi STM Tyttöjen sukuelinten silpominen Sun, 13 Aug 2017 01:00:30 +0000 Henna Kajava http://hennakajava.puheenvuoro.uusisuomi.fi/241224-rasismia-sosiaali-ja-terveysministeriossa-mustia-tyttoja-ei-haluta-suojella
Islamissa kannustetaan tyttöjen sukuelinten silpomiseen http://hennakajava.puheenvuoro.uusisuomi.fi/237174-islamissa-kannustetaan-tyttojen-sukuelinten-silpomiseen <p>Pitkään on sinnikkäästi väitetty, ettei tyttöjen sukuelinten silpominen liity islamiin - totuus on valitettavasti kuitenkin toisenlainen. Kaikki neljä islamin historiallista koulukuntaa pitävät tyttöjen genitaalien silpomista vähintään suositeltavana; shafilainen ja hanbalilainen pakollisena&nbsp;tai vahvasti suositeltavana, sekä malikilainen ja hanafilainen suositeltavana. Tyttöjen ulkoisten sukuelimien poistaminen osittain, kokonaan tai niiden vaurioittaminen on toki islamia edeltävää kulttuuria, mutta islamin teologiaan omaksuttiin niin tämä, kuin monia muitakin islamia edeltäneitä traditioita. Tanveer Ahmed; bangladeshilaistaustainen, australialainen psykiatri ja televisiopersoona selventää asiaa videollaan:</p><p>https://<object width="648" height="390"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/nvUTQg8ALHk?version=3&fs=1&autoplay=0&rel=0" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed src="http://www.youtube.com/v/nvUTQg8ALHk?version=3&fs=1&autoplay=0&rel=0" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="648" height="390"></embed></object><br /><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Religious_views_on_female_genital_mutilation" title="https://en.wikipedia.org/wiki/Religious_views_on_female_genital_mutilation">https://en.wikipedia.org/wiki/Religious_views_on_female_genital_mutilation</a></p><p>Toki silpomista esiintyy myös muslimien keskuudessa elävien kristittyjen, sekä&nbsp;animistien keskuudessa ja Etiopian kristityt ovat oma yksittäistapauksensa. Sukupuolielinten silpomiseen eivät taida kuitenkaan muiden uskontojen uskonoppineet kannustaa, kuin islamin. Toisaalta tavan levinneisyys noudattelee myös hyvin pitkälle islamilaisen kulttuuripiirin rajautumista (artikkelin kartta): <a href="https://www.mumsnet.com/campaigns/female-genital-mutilation" title="https://www.mumsnet.com/campaigns/female-genital-mutilation">https://www.mumsnet.com/campaigns/female-genital-mutilation</a></p><p>Onneksi sentään osa muslimeista ja myös imaameista vastustaa tätä naisia äärimmäisellä tavalla alistavaa, loukkaavaa ja vahingoittavaa brutaalia sekä perverssiä perinnäistapaa (FGM = female genital mutilation). Islamin uskonnolliset johtajat ovat hyvin jakautuneita asian puolustamisen ja vastustamisen suhteen, koska Koraanissa asiasta ei mainita, mutta Mohammedin perimätiedoista, haditheista löytyy kohtia, jotka voi tulkita tyttöjen osittaisen silpomisen suosimiseksi. Näin imaamit ja muut mullahit&nbsp;yllyttävät hyvin yleisesti muslimeja tyttöjen silpomiseen.</p><p>Asean Todayn mukaan jopa maltillisena pidetyssä Malesiassa on käynnissä islamisaatio ja sen seurauksena Kansallinen fatwa-neuvosto määräsi silpomisen pakolliseksi kaikille muslimeille vuonna 2009. Malesian terveysministeriö institutionalisoi silpomisen tämän jälkeen, jotta klitoriksia ei leikeltäisi epämääräisissä olosuhteissa. Silpominen on lisääntynyt näiden seurauksena maassa ja silvottujen naisten osuus saattaa olla jopa 90 %. Unohdetaanko jo, että Kaakkois-Aasian islam on sitä maltillista suuntausta? <a href="http://www.aseantoday.com/2016/06/malaysia-female-genital-mutilation/" title="http://www.aseantoday.com/2016/06/malaysia-female-genital-mutilation/">http://www.aseantoday.com/2016/06/malaysia-female-genital-mutilation/</a></p><p>Myös Suomesta löytyy islamin uskonoppineiden piireistä sallivaa suhtautumista silpomiselle. Kävin kauan sitten Suomen islamilaisen yhdyskunnan luennolla Helsingin yliopistolla ja siellä valistettiin, ettei tapa kuulu islamiin, mutta kuumissa maissa naisten halut ovat helposti niin kovat, että on ihan paikallaan, jos naisia leikellään hieman alapäästä. Yliopistojen on syytä miettiä, onko tilojen lainaamispolitiikka nyt ihan kunnossa.</p><p>Islam on otollisin uskonto&nbsp;tyttöjen silpomisen suosimiselle myös ilman teologista tarkastelua. Missään muussa uskonnossa naisten sukupuoliselle siveydelle ei anneta niin suurta painoarvoa, että kyse on usein elämästä ja kuolemasta sharia-lain mukaan. Muissa uskonnoissa naisten kontolle ei myöskään sälytetä sellaista taakkaa, että koko suvun kunnia roikkuu naisten siveellisyysimagon varassa. FGM:n tarkoitus on säilyttää tytöt siveinä ja karkottaa epäilykset asiassa.</p><p>Mitkä sitten ovat ne kiistanalaiset kohdat Mohammadin perimätiedoissa, joihin silpomista puoltavat uskonoppineet vetoavat?&nbsp;Selkeimmässä näistä Mohammed neuvoo ympärileikkaamassa olevaa naista, ettei tämä leikkaisi paljoa, koska niin on parempi naisen kannalta ja myös haluttavampaa tämän miehen kannalta. Tämä hadith kuuluu kuitenkin kiistanalaisiin - luotettavuudeltaan.</p><p>Toisessa hadithin kohdassa mies kysyy Mohammadin suosikkivaimolta Aishalta, että milloin kylpeminen on pakollista. Tämä vastaa, että silloin, kun ympärileikatut osat koskevat toisiaan ja viittaa tässä yhdyntään. Käännöksen arabiankielen suhteen ollaan kuitenkin erimielisiä, että viittaavatko ympärileikatut alueet lopultakin vain miehen elimeen.</p><p>Kolmanneksi islamissa on kiistanalaista, että koskeeko ympärileikkauskehotus islamin pyhissä kirjoissa myös naisia. Mohammedin perimätiedosta löytyy kohta, jossa kehotetaan ympärileikkaukseen, ajamaan häpy- ja kainalokarvoitus, sekä leikkaamaan viikset ja kynnet. <a href="https://islamqa.info/en/82859" title="https://islamqa.info/en/82859">https://islamqa.info/en/82859</a></p><p>Tyttöjen sukuelinten silpomista vastustavien muslimien paras puolustus on mielestäni siinä, että vaikka naisille ja miehille annetaan islamissa selkeästi omia, erillisiä ohjeita, niin naisten ympärileikkauksesta - saati silpomisesta ei ole mitään suoraa ohjeistusta nimenomaan naisille. Toisekseen Mohammedin vaimojen, eikä tyttärien tiedetä olleen ympärileikattuja.</p><p>Tämä hulluus olisi mahdollista kitkeä maailmasta sitkeällä valistuksella, jos sitä ei perusteltaisi islamilla. Nyt tilanne näyttää kuitenkin valitettavasti toivottomalta, koska perinnettä vahvistetaan monin paikoin vetoamalla islamin kirjoituksiin.&nbsp;Toisaalta radikaalia islamia, jossa varmasti mieluiten tulkitaan islamia silpomiseen yllyttävällä tavalla tulee olemaan niin kauan, kuin islamia itsessään. Onneksi kehitys on kulkenut moniaalla kuitenkin myös myönteiseen suuntaan silpomisen vastaisen työn tuloksena. Esimerkiksi Keniassa silvottujen teinityttöjen osuus on laskenut muutamassa vuosikymmenessä 41 %:sta 11 %:iin. Suomen World Visionin Kenian työ on ollut tuloksellista vaihtoehtoisine aikuistumisriitteineen. Itsekin olen valinnut tästä syystä nimenomaan kenialaisen kummilapsen. Pelasta pimppi -kampanjalle voi antaa varmasti vielä tukensa!</p><p><a href="https://worldvision.fi/uutiset-ja-media/pelasta-pimppi-%E2%80%93kampanja-taistelee-silpomista-vastaan" title="https://worldvision.fi/uutiset-ja-media/pelasta-pimppi-%E2%80%93kampanja-taistelee-silpomista-vastaan">https://worldvision.fi/uutiset-ja-media/pelasta-pimppi-%E2%80%93kampanja...</a></p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Pitkään on sinnikkäästi väitetty, ettei tyttöjen sukuelinten silpominen liity islamiin - totuus on valitettavasti kuitenkin toisenlainen. Kaikki neljä islamin historiallista koulukuntaa pitävät tyttöjen genitaalien silpomista vähintään suositeltavana; shafilainen ja hanbalilainen pakollisena tai vahvasti suositeltavana, sekä malikilainen ja hanafilainen suositeltavana. Tyttöjen ulkoisten sukuelimien poistaminen osittain, kokonaan tai niiden vaurioittaminen on toki islamia edeltävää kulttuuria, mutta islamin teologiaan omaksuttiin niin tämä, kuin monia muitakin islamia edeltäneitä traditioita. Tanveer Ahmed; bangladeshilaistaustainen, australialainen psykiatri ja televisiopersoona selventää asiaa videollaan:

https://www.youtube.com/watch?v=nvUTQg8ALHk
https://en.wikipedia.org/wiki/Religious_views_on_female_genital_mutilation

Toki silpomista esiintyy myös muslimien keskuudessa elävien kristittyjen, sekä animistien keskuudessa ja Etiopian kristityt ovat oma yksittäistapauksensa. Sukupuolielinten silpomiseen eivät taida kuitenkaan muiden uskontojen uskonoppineet kannustaa, kuin islamin. Toisaalta tavan levinneisyys noudattelee myös hyvin pitkälle islamilaisen kulttuuripiirin rajautumista (artikkelin kartta): https://www.mumsnet.com/campaigns/female-genital-mutilation

Onneksi sentään osa muslimeista ja myös imaameista vastustaa tätä naisia äärimmäisellä tavalla alistavaa, loukkaavaa ja vahingoittavaa brutaalia sekä perverssiä perinnäistapaa (FGM = female genital mutilation). Islamin uskonnolliset johtajat ovat hyvin jakautuneita asian puolustamisen ja vastustamisen suhteen, koska Koraanissa asiasta ei mainita, mutta Mohammedin perimätiedoista, haditheista löytyy kohtia, jotka voi tulkita tyttöjen osittaisen silpomisen suosimiseksi. Näin imaamit ja muut mullahit yllyttävät hyvin yleisesti muslimeja tyttöjen silpomiseen.

Asean Todayn mukaan jopa maltillisena pidetyssä Malesiassa on käynnissä islamisaatio ja sen seurauksena Kansallinen fatwa-neuvosto määräsi silpomisen pakolliseksi kaikille muslimeille vuonna 2009. Malesian terveysministeriö institutionalisoi silpomisen tämän jälkeen, jotta klitoriksia ei leikeltäisi epämääräisissä olosuhteissa. Silpominen on lisääntynyt näiden seurauksena maassa ja silvottujen naisten osuus saattaa olla jopa 90 %. Unohdetaanko jo, että Kaakkois-Aasian islam on sitä maltillista suuntausta? http://www.aseantoday.com/2016/06/malaysia-female-genital-mutilation/

Myös Suomesta löytyy islamin uskonoppineiden piireistä sallivaa suhtautumista silpomiselle. Kävin kauan sitten Suomen islamilaisen yhdyskunnan luennolla Helsingin yliopistolla ja siellä valistettiin, ettei tapa kuulu islamiin, mutta kuumissa maissa naisten halut ovat helposti niin kovat, että on ihan paikallaan, jos naisia leikellään hieman alapäästä. Yliopistojen on syytä miettiä, onko tilojen lainaamispolitiikka nyt ihan kunnossa.

Islam on otollisin uskonto tyttöjen silpomisen suosimiselle myös ilman teologista tarkastelua. Missään muussa uskonnossa naisten sukupuoliselle siveydelle ei anneta niin suurta painoarvoa, että kyse on usein elämästä ja kuolemasta sharia-lain mukaan. Muissa uskonnoissa naisten kontolle ei myöskään sälytetä sellaista taakkaa, että koko suvun kunnia roikkuu naisten siveellisyysimagon varassa. FGM:n tarkoitus on säilyttää tytöt siveinä ja karkottaa epäilykset asiassa.

Mitkä sitten ovat ne kiistanalaiset kohdat Mohammadin perimätiedoissa, joihin silpomista puoltavat uskonoppineet vetoavat? Selkeimmässä näistä Mohammed neuvoo ympärileikkaamassa olevaa naista, ettei tämä leikkaisi paljoa, koska niin on parempi naisen kannalta ja myös haluttavampaa tämän miehen kannalta. Tämä hadith kuuluu kuitenkin kiistanalaisiin - luotettavuudeltaan.

Toisessa hadithin kohdassa mies kysyy Mohammadin suosikkivaimolta Aishalta, että milloin kylpeminen on pakollista. Tämä vastaa, että silloin, kun ympärileikatut osat koskevat toisiaan ja viittaa tässä yhdyntään. Käännöksen arabiankielen suhteen ollaan kuitenkin erimielisiä, että viittaavatko ympärileikatut alueet lopultakin vain miehen elimeen.

Kolmanneksi islamissa on kiistanalaista, että koskeeko ympärileikkauskehotus islamin pyhissä kirjoissa myös naisia. Mohammedin perimätiedosta löytyy kohta, jossa kehotetaan ympärileikkaukseen, ajamaan häpy- ja kainalokarvoitus, sekä leikkaamaan viikset ja kynnet. https://islamqa.info/en/82859

Tyttöjen sukuelinten silpomista vastustavien muslimien paras puolustus on mielestäni siinä, että vaikka naisille ja miehille annetaan islamissa selkeästi omia, erillisiä ohjeita, niin naisten ympärileikkauksesta - saati silpomisesta ei ole mitään suoraa ohjeistusta nimenomaan naisille. Toisekseen Mohammedin vaimojen, eikä tyttärien tiedetä olleen ympärileikattuja.

Tämä hulluus olisi mahdollista kitkeä maailmasta sitkeällä valistuksella, jos sitä ei perusteltaisi islamilla. Nyt tilanne näyttää kuitenkin valitettavasti toivottomalta, koska perinnettä vahvistetaan monin paikoin vetoamalla islamin kirjoituksiin. Toisaalta radikaalia islamia, jossa varmasti mieluiten tulkitaan islamia silpomiseen yllyttävällä tavalla tulee olemaan niin kauan, kuin islamia itsessään. Onneksi kehitys on kulkenut moniaalla kuitenkin myös myönteiseen suuntaan silpomisen vastaisen työn tuloksena. Esimerkiksi Keniassa silvottujen teinityttöjen osuus on laskenut muutamassa vuosikymmenessä 41 %:sta 11 %:iin. Suomen World Visionin Kenian työ on ollut tuloksellista vaihtoehtoisine aikuistumisriitteineen. Itsekin olen valinnut tästä syystä nimenomaan kenialaisen kummilapsen. Pelasta pimppi -kampanjalle voi antaa varmasti vielä tukensa!

https://worldvision.fi/uutiset-ja-media/pelasta-pimppi-%E2%80%93kampanja-taistelee-silpomista-vastaan

]]>
33 http://hennakajava.puheenvuoro.uusisuomi.fi/237174-islamissa-kannustetaan-tyttojen-sukuelinten-silpomiseen#comments FGM Imaamit Islam Pelasta pimppi Tyttöjen sukuelinten silpominen Thu, 18 May 2017 21:14:10 +0000 Henna Kajava http://hennakajava.puheenvuoro.uusisuomi.fi/237174-islamissa-kannustetaan-tyttojen-sukuelinten-silpomiseen